MenüA következő híres emberek neveit helytelenül írtuk. Javítsd ki azokat!

 • Wörös Sándor
 • Veresmarty Mihály
 • Görgei Artur
 • Kazinci Ferenc
 • Betlen Gábor
 • Balasi Bálint

Írd ide sorrendben a helyesen írt neveket!

Jelöld meg a történést kifejező igéket!

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ragozd a " fest " igét minden szám,minden személybe és múlt időben! Írd ide sorrendben a szavakat!


Olvasd el a következő szöveget és keresd meg a hibásan írt szavakat!

 

A nyuszik sem unatkoztak ezután. Pírkadattól napszáltáig festegettek. Megtelt a sok fehér lap szebnél szebb színü tojásokkal. Rájuk festették a nyuszik a rét leggyönyörűbb virágat is. Csodályára jártak a tücskök, lepkék, szitakőtők, katicabogarak.

Írd ide sorrendben és helyesen a szavakat! Kis kezdőbetűvel írd a szavakat!