"A mese az az ábécéskönyv, amelyből a gyermek megtanul a saját lelkében olvasni."

/Bruno Bettelheim/


 Az égig érő paszuly bábokkal elmesélve. Nagyon klassz! Nézd meg Te is! 

Az elveszett zsebkendő

 

A Gyerek perec története Süveghegy hercegnőjének bánatáról és a kissé ügyetlen megmentőjéről szól, aki végül mosolyt csal a hercegnő arcára. Ha kíváncsi vagy a történetre, hallgasd végig a Gyerek perec legújabb kis meséjét. Mindenül


A rezesbarna házban ki lakik, talán egy tarka macska tanyázik? Nézd meg a Gyerek perec történetét a bajszos bácsiról és megtudhatod.

zene:bensound.com

Amikor a kicsit süsü, szegény ember gazdaggá válik, bármi megtörténhet. Még az is, hogy hurka eső esik a kéményből.


 

Táncol a bárány, bárány szőrén a leány, leány farán lapát, lapát végén sütőasszony, asszony farán a pálca,pálca végén a pap, pap után a katona....és kitudja még, hogy kicsoda? Nézd meg az aranyszőrű bárány meséjét és könnyen kibogozhatod ezt a hóbortos kalandot. Nem csak a királylány, de Te is biztosan mosolyogni fogsz.

Heverész

 

Egyszer volt, hol nem volt, talán még azon a bizonyos üveghegyen túl, élt egy apró városkában egy zsemleszínű kiskutya. A nevét senki nem tudta, így mindenki csak Kutyusnak hívta. Egy valaki azonban mégis ismerte a kutyus valódi nevét, aki nem volt más, mint a szomszédban henyélő cirmos cica. A szomszéd, kinek becsületes neve Heverész, nagyon lusta macska volt, de annál ravaszabb. Egyik nap, mikor épp verőfényesen ragyogott az égbolt, Heverész arra gondolt, hogy megvicceli a jó népet és elárulja a kutyus tisztességes nevét. 

Ha nem ismernénk olyan jól  a cicát, talán el is hihetnénk, hogy igazat mond, de ez valójában lehetetlen!  

Heverész tudta, hogy a kutyus neve Kifli. Ezzel a tudattal és egy nagy adag huncutsággal útnak eredt. Eleve unatkozott, na meg éhes is volt, ezért először a hentes felé vitte a lába. A hentes borzalmasan kíváncsi ember volt, így a macska biztos volt abban, hogy ki tud csalni tőle egy ízletes, füstölőben érlelődött kolbászt és egy jókora sonkát.

 Belépett hát a henteshez és így szólt:

- No, Te hentes! Érdekel-e téged, hogy hogyan is nevezik a kis zsemleszínű kutyát?- lépdelt mindeközben kackiásan az üzletben, mintha valami óriási titok ismerője lenne.

- Te talán tudod? - kérdezte hatalmas csodálkozó tekintettel a húsok királya.

- Tudom-e? Hát , hogy a fenébe ne tudnám, hiszen én anyakönyveztem azt a farokcsóváló kis jószágot- mosolygott bajsza alatt. -De azt is tudd, hogy ilyen szuper titkos információt, ingyen nem adok ki.

- Miért is adnék bármit neked ezért Heverész?

- Azért, mert akkor csak te meg én ismernénk ezt a titkot a városban. Na és mekkora kincs ez!- rajzolt mindeközben a levegőbe óriási karikát, mintha el akarná varázsolni a hentest.

Mivel a hentes nem az eszéről volt híres és ugye nagyon furdalta az oldalát a kíváncsiság, beleegyezett az alkuba, ami nem volt más, minthogy a titok leleplezéséért egy pár ízes kolbász és sonka üti a pracliját. A macska meg is kapta a jussát, mert fizetni előre kellett, majd odahajolt a hentes füléhez és nagyon halkan, de érthetően azt mondta:

- A kutya neve nem más, mint Bolondos!

- Bolondos???- kérdezte a fejét vakargatva a hentes.

- Az hát! ....Bolondos!- mondta a macska igen határozottan, majd a zsákmánnyal boldogan kisétált a hentesüzletből.

Átment az út túlsó oldalára, ahol Zelma néni árulta tejes portékáit. Amint Heverész megpillantotta a sok -sok tejes finomságot, nyalni kezdte hosszú bajsza alatt a száját és már érezte is, ahogy a finom, langyos tejecske megtölti a pocakját. Na, de a tejes asszonyság is úgy járt, mint a hentes.

- Áruld el akkor, mi annak a titokzatos kutyának a neve!- intett a fejével Zelma néni a macskának.

- Hát mi más lehetne, mint Nap!

- Nap???- hüledezett Zelma néni. Ilyen ostoba kutyának való nevet még soha nem hallottam. 

- Hiszed vagy sem, a zsemleszínű kiskutya neve: Nap! Én elárultam neked e becses és óriási titkot, kérem most már a tejecskét. Miután Heverész elhagyta a bolt ajtaját, Zelma nénit nem hagyta békében a gondolat, hogy egy kutyának a neve az legyen, hogy Nap. Mivel jó barátok voltak a hentessel, átlépett hozzá és elmesélte a történteket. A hentes erre így szólt:

- Nekem azt mondta, hogy a kutya neve Bolondos!

- Óh, te jó ég! - kapott a fejéhez Zelma néni! Hiszen ez a rafinált macska átvert minket. Bolondos nap!- kiáltotta mérgében talán százszor is, de olyan hangosan, hogy Heverész is meghallotta, miközben tele pocakkal lustálkodott a nap álomba ringató sugarai alatt. De neki már olyan mindegy volt...


(Gyerek perec)

 


 Mit beszél a csirke?


Holnapután kiskedden, borjúnyúzó pénteken történt, tehát jól tudjátok, mikor a tyúkanyó kivezette a csirkéit. Akkor voltak először sétálni a csirkék. Az udvaron sokféle csirke járt, különféle tyúkanyónak különféle csirkéi. Egy fahéjszínű csirke fölállott egy virágcserépre, és így csipogott:

- Tisztelt csirkék! Ti fiatalok vagytok. Látom, hogy nemrég keltetek ki a tojásból. Én tegnap keltem ki, tehát már sokat tudok. Ne csipogjatok hát! Hallgassatok ide! Csirkének születni szép mulatság. Nincs a világon nálunknál szebb kétlábú terermtés. Miénk az udvar, miénk a mező, miénk az egész világ. Nekünk terem magot a virág, nekünk érik a búza, a köles, a rizskása. Nekünk bugyog a víz a kútból, nekünk főz a gazdasszony, nekünk süt a nap. Ne csipogjatok! Ide hallgassatok! Tudjátok-e,miért jöttetek a világra?

-Csip,csip,nem tudjuk.

Azért,hogy felnövekedjetek és pecsenye legyen belőletek. Tudjátok, mi az a pecsenye?

- Csip-csip nem tudjuk.

- Az, hogy levágják  a nyakatokat, forró vízbe  tesznek,megebédelnek az emberek. Tudjátk-e, mi az a forró víz?

- Csip.-csip, nem tudjuk.

- A forró víz olyan víz, amely forró. Most már tudjátok?

- Most már tudjuk.

- No,hát a tyúkanyám beszélte,hogy a forró víz után a megsütés következik. Tudjátok-e, mi a megsütés? 

- Csip-csip, nem tudjuk.

- A megsütés nem egyéb, mint megsütés. Most már tudjátok?

- Most már tudjuk.

- A megsütés különben tűzön történik. Azt ugye tudjátok, mi a tűz?

- Csip-csip, nem tudjuk. 

- Csip.csip, én sem tudom. Csak annyit tudok, hogy az nekünk nem egészséges. Azért hát csak annyit mondok, szaladjunk,szaladjunk, soha ide vissza ne jöjjünk!

Éppen akkor lépett ki a gazdasszony az udvarra. Csalános korpát szórt a csirkéknek. A csirkék se láttak, se hallottak, nekiestek a csalános korpának. A beszélő csirke is jóllakott. Elfeledtek tüzet-vizet, mert olyan ám a csirke esze, hogy mindent hamar elfelejt.

 

 Párácska

 

Régen történt ez, nagyon régen, s olyan nagyon messze, hogy még a torony tetejéről se lehetett odalátni. Egy kis felhőcske született a hegy fölött, de olyan szép göndör felhőcske, hogy a nap és a hold egyszerre bújtak ki az égen, csak hogy láthassák a kis felhőt. A vihar is kézen fogta kis unokáit, a szellőket, így indult el velük meglátogatni Párácskát, a most született kis felhőt. Büszke is volt felhőpapa és felhőmama gyönyörű gyermekére, és gyakran mondogatta felhőpapa szomszédainak:

- Meglátjátok. mire megnő: zivatar lesz belőle!

- Az bizony- mondogatták a felhőszomszédok-, zivatar, de még országos eső is lehet...

Csak felhőmama búsult, mikor ezt a beszédet hallotta, ő azt szerette volna, hogy mindig ilyen kicsi maradjon a gyermeke, ilyen szelíd és göndör. Sohase kiáltson haragos villámszavakat, ne veszekedjen mennydörögve a földdel,s ne verje le jégkavicsokkal a gyümölcsfák virágait.

Amíg így aggódott felhőmama Párácska sorsa fölött, az egyre növekedett, egyre erősebb lett, s már egyedül szaladgált a hegy csúcsai felett. Egyik reggel odaállt szülei elé, és így szólt:

- Most már megnőttem, erős vagyok, engedjetek el világot látni.

Felhőpapa büszkén nézett Párácskára, s így válaszolt:

- Menj csak fiam, vándorold be az eget, szórjál villámokat, mennydörögj haragosan, légy erős, büszke felhő..

Felhőmama így szólt:

- Menj fiam, járd be az eget, szeresd az erdőket s a rét virágait, és szelíd légy, mint nénéd, a szivárvány...

Párácska egy-két esőcseppet könnyezett, elbúcsúzott szüleitől, repülni kezdett az égen. Mikor egy erdő fölé ért, hallotta, hogyan sóhajtoznak odalent az ágak:

- Ó felhőcske, öntözz meg minket, mert halálra száradunk!

A kis felhőnek eszébe jutottak anyja szavai, s megöntözte a tikkadt lombokat. Aztán továbbvándorolt, s egy rét fölé ért. Amikor meglátták az elsárgult fűszálak, mindnyájan könyörögni kezdtek:

- Ó kedves felhőcske, ne hagyj szomjan halni minket!

Párácska őket is megöntözte, és boldogan hallgatta, hogyan kortyolják a fűszálak az esőcseppeket.

De akkor bizony már nagyon kicsi felhőcske volt, úgy megfogyott az erdő és a rét megöntözése után, hogy még szállni sem tudott volna, ha meg nem könyörül rajta a szél, és nem fogja erős karjai közé.

Alkonyodott már, mikor egy búzatábla fölé ért, ahol a gazda éppen szomorúan leste az eget. Mikor a kis felhőt meglátta, örömmel felkiálltott:

- Ó drága felhőcske, vidítsd fel az én kalászaimat, mert ha elszáradnak, nem süthetek kenyeret a gyermekeimnek!

A kis felhő rögtön esővé változott, s a szomjas kalászok boldogan hajladoztak az esőben. A szél pedig hiába kereste kis barátját, mert az már eltűnt az égről, hogy tovább éljen falevélben, fűszálban, margarétában, búzában, kenyérben.

 

(Zelk Zoltán)A három együgyű lány


Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás - tengeren is túl, volt egyszer egy jómódú nagygazda özvegyasszony, s annak három szép leánya. Olyan szemrevalóak voltak, hogy a napra lehetett nézni, de reájuk nem. De az volt a baj, hogy mindegyiknek volt egy kis hibája. Az egyik pösze volt. Régebben úgy mondták, hogy csepűnyelvű. A másik egy kicsit rövidlátó volt. Azt úgy mondták, hogy tyúkszemű. A harmadik, ha kellett, ha nem-, csak hihihi, hehehe, hahaha, örökké kacagott.

Búsult is eleget az anyjuk! Kihez tudja férjhez adni őket....Mert a faluban mindenki ismerte a lányokat. Egy legény se került, aki feleségül kérte volna őket. De halljátok-e, hogy, hogy nem, a bíróhoz jött egy kanászlegény. Az még nem tudta, hogy ezek a leányok milyenek. Reggelente hajtotta a disznókat,s az asszony kiállott a kapuba, s azt mondja a legénynek:

- Hallod-e, édes fiam, mesélték, hogy te árva legény vagy, és én nagyon sajnálom az árva legényeket. Ezért minden reggel kiteszek neked az ablakba egy pohár pálinkát!

- Jól van!- hálálkodott a legény. Örvendett neki. Úgy is lett. Reggelente mikor kihajtotta a disznókat, ott várta az ablakban a pálinka. A legény fölhörpintette, s fütyörészve  terelte a disznókat.

Mikor ennek egy hete volt, kettő, megint kiállott az asszony , s megszólította:

- Hallod - e édes fiam, van nekem három szép leányom, s amelyik megtetszik, azt feleségül vehetnéd. Nem kellene disznókat őrizned, te lennél a gazda. Reád íratnám minden vagyonomat. 

Tetszett a legénynek ez a beszéd. Megígérte, hogy a következő szombaton este elmegy háztűznézőbe. Várták  a leányok a legényt, de az asszony még annál is jobban. Töltött káposztát főzött, sütemény sütött, bort, pálinkát hozatott, a leányait csinosan felöltöztette, s bevitt egy hosszú, bükkfa padot, arra sorba ráültette őket, s rájuk parancsolt:

- Itt üljetek, de meg se mozduljatok, meg se mukkanjatok! Meg ne tudja a legény , hogy milyenek vagytok!

Meg is ígérték a leányok, hogy nem szólnak egy árva szót sem. Egyszer csak jön a legény, köszön, s a kucsmáját leteszi az ágyra, s beszélgetnek. De csak az asszony beszélt. Előbb-majd elfelejtettem mondani- letett a gazdasszony az ajtó sarkához egy tűt, s azt mondja a rövidlátónak:

- Nézz ide édes leánykám, ide leteszek egy tűt, s ha idejön a legény, akkor te menj oda, s vedd fel! Mondd azt, hogy nézze csak anyóka, milyen sötét van, lámpát kell gyújtani, azt mondják, hogy én tyúkszemű vagyok, pedig ilyen gyenge világnál még a tűt is megtaláltam!

Na, úgy is történt. Az asszony letette a tűt, a leányok ültek, s ő beszélgetett a legénnyel. Eszébe jutott a leánynak, hogy neki a tűt fel kell vennie. Felugrott a padról, odament az ajtó sarkához, s azt mondta:

- Jaj, anyóka, nézze csak, ebben a sötétben az ajtó sarkánál találtam egy tűt!

- Jól van édes leánykám- bólintott az asszony. - Látod-e, azt mondják, hogy tyúkszemű vagy. Vidd a helyére!

De mikor megfordult a leány, látta, hogy a vetett ágyon kucorog valami. Nem vette észre,mikor a legény a kucsmáját odatette. Azt hitte, a macska kucorodott fel. Odaszaladt, s a tenyerével rögvest leütötte.

- Mars le te szégyentelen!

Amelyik leány örökké kacagott, az úgy elkezdett nevetni, hogy azt se tudta, hová legyen, majd kipukkadt nevettében...

No, erre megszólalt a harmadik leány, amelyik csepűnyelvű volt:

- Láttátok-e, én egy tót te tótam, mott én medek férjhö!

A legény csak most tudta meg, hogy hova vetődött, miféle leányoknak keres a módos gazdasszony vőlegényt...Kiugrott az ajtón, többet vissza se nézett. Úgy elfutott, mintha puskából lőtték volna ki. Aztán, hogy az asszony, hogy adta férjhez leányait, azt én nem tudom.

 

(népmese)


 

Zelk Zoltán:  Mikulás bácsi csizmája

 

A hófehér, szikrázó országúton, ami az eget összeköti a földdel, s ami fölött úgy szálldosnak a csillagok, mint a falevelek, egy nagyon öreg, jóságos arcú bácsi haladt lefelé. Az út két szélén álldogáló, hólepte fák összesúgtak mögötte:
- Viszi már a jó öreg Mikulás a sok ajándékot!
Mert bizony ő volt az, a jó gyerekek öreg barátja, aki akkorákat lépdel csizmáiban, hogy egyetlen éjszaka bejárja a világ összes városait és falvait. S akinek puttonyából sohasem fogy ki az édesség, jut abból minden jó gyerek cipőjébe.
Most is alig lépett hármat-négyet, már lent volt a földön, és körülnézett, hogy melyik ablakban talál gyerekcipőt. Ahogy nézdegélt, észrevette, hogy valaki alszik az utcai padon. Odament hát hozzá, hogy megnézze, ki lehet az a szegény, aki ilyen hideg téli éjszakán az utcán húzza meg magát. Egészen föléje hajolt, és bizony majdnem elsírta magát a jóságos öreg. Megismerte az alvót. Sok-sok évvel ezelőtt cukrot és csokoládét vitt neki, s másnap még az égbe is fölhallatszott, ahogy nevetett örömében. De ez már régen volt, azóta felnőtt ember lett kis barátjából, s íme, most itt fekszik a hideg, decemberi éjszakában.
Nem sokáig gondolkodott Mikulás bácsi, levette puttonyát, és megtöltötte az alvó zsebeit csokoládéval és mogyoróval. Aztán piros köpenyét is ráterítette, hogy ne fázzon, s mikor észrevette, hogy milyen rosszak a cipői, levetette mérföldjáró csizmáit, és ráhúzta a szegény ember lábára. Aztán szomorúan és mezítláb ment tovább, hogy elvigye ajándékait a gyerekeknek.

S amíg a jó öreg Mikulás vándorolt a messzi városokban, az alvó ember álmodni kezdett a piros köpeny alatt. Azt álmodta, hogy ismét gyermek lett, puha paplan alatt alszik, s cipői cukorral telerakva ott állnak az ablakban. S míg álmodott, az útszéli, kopár fák föléje hajoltak, és megvédték a széltől, a csillagok pedig egészen föléje szálltak, és simogatva melegítették az arcát.
- Álmodj, csak álmodj! – susogták a fák, zizegték a csillagok.
S ő álmodott. Álmában elmúlt az éjszaka, szép, világos reggel lett, s annyi cukor és csokoládé került elő cipőiből, hogy az asztalt is telerakhatta vele. Milyen boldog volt álmában, istenem, milyen boldog! A fák és a csillagok mondogatták is egymásnak:
- Csak föl ne ébredjen, míg ki nem tavaszodik…
De véget ért az álom, és véget ért az éjszaka, s a szegény ember csodálkozva látta magán a köpenyt és a csizmát. S mikor a zsebébe nyúlt, azt hitte, a tündérek játszanak vele, azok töltötték meg ennyi jóval a zsebeit. Hát még mekkora lett csodálkozása, mikor a cukor és a mogyoró mind pénzzé változott zsebeiben. Csengő aranypénz lett valamennyiből, s most már vehetett házat, ruhát magának, s olyan lett az egész élete, mint az álom. Úgy nevetett megint, mint gyerekkorában.

Mikulás bácsi boldogan hallgatta a nevetést. S a tündérek hiába kérdezték a jó öreget, miért jött vissza mezítláb a földről. Mikulás bácsi nem felelt, csak szelíden belemosolygott hófehér szakállába.


 

A soknevű királyfi


Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, volt egy daliás királyfi. Szerette volna feleségül kapni a szomszéd ország királyának leányát. El is ment lánykérőbe. A királylánynak tetszett a délceg királyfi, ám az öreg király megmakacsolta magát, és nem adta neki a lánya kezét. A királyfi nem fordult vissza, ott maradt a városban. Kivett egy szobát a vendégfogadóban, és azon tanakodott, hogyan törhetne borsot az öreg király orra alá. Felöltözött borbélylegénynek, és bezörgetett a királyi palota egyik kapuján.

- Állj! Hogy hívnak? - állította meg a kapus.

- Pálinkának! - füllentette az álruhás királyfi.

- No, te pálinka, hordd el az irhádat, amíg szépen mondom!

Elszaladt a királyfi a palota másik kapujához.

- Állj! Hogy hívnak? - mordult rá a kapus.

- Valakinek - válaszolta a királyfi.

- Hát elég buta nevet adott neked az anyád...Jobb lesz, ha eltakarodsz!

 A királyfi a harmadik kapuhoz igyekezett. A kapus elé ugrott:

- Te meg ki vagy?

- Négy hete a nevem.

- Ejnye, fura egy neved van- vakarta meg a homlokát a kapus. - Mit akarsz?

- Borbély legény vagyok. Meg szeretném borotválni a királyt.

- Rendben van, eredj be hozzá! Ha jól teszed a dolgodat, felfogad téged udvari borbélynak.

A királyfi bement a palotába, de nem a királyhoz, hanem a konyhára.

- Kit keres, lelkem? És mi a neve? - kíváncsiskodott a szakácsné.-

- Macska az én becsületes nevem, és a királykisasszonyhoz jöttem.

- Egy levelet hoztam neki, attól a királyfitól, aki négy hete járt itt.

- Jaj, lelkem, vigye hamar azt a levelet! Szegénykém azóta is zokog a szobájában, talán a levéltől majd megvigasztalódik. Azután meg jöjjön ide vissza, mert finom túrós rétes lesz vacsorára!

A királyfi bekopogtatott a királykisasszony szobájába, aki éppen akkor is sírt, majdnem kisírta a gyönyörű szemeit.

- Jó napot királykisasszony! - hajolt meg előtte a királyfi. - A nevem Túrós rétes, és egy levelet hoztam.

A királykisasszony jóízűen kacagott ezen. Már régóta nem nevetett.

- Nézz rám! - folytatta a királyfi. - Nem ismersz meg?

A királylány felsikoltott:

- Jaj, vége az életünknek, ha az apám megtudja, hogy ide merészeltél jönni!

A királyfi megígérte, hogy éjjelre elbújik a konyhában. Reggel a királyné aggódva látta, hogy a leánya sápadt, kialvatlan.

- Beteg vagy, édes lányom?

- Egész éjjel nem jött álom a szememre a Túrós rétes miatt.

Reggel a királyfi jelentkezett a királynál, hogy megborotválja.

- Hogy hívnak fiam? - kérdezte a király.

- Valakinek.- felelte a királyfi.

El is kezdte a borotválást, de csak féloldalt vágta le a király szakállát, aztán kiugrott az ajtón, és futott árkon - bokron át.

- Megállj, te zsivány, csak kerülj a kezem közé! - kiáltott utána az öreg király, majd a leányhoz sietett.

- Mond, volt itt Valaki?

- Csak a Túrós rétes-  mosolygott a királylány.

A király azt hitte a leánya tréfál vele. Kiszaladt a konyhába:

- Szakácsné járt itt valaki?

- Igen felséges királyom, a Macska épp most iszkolt el.

- Kit érdekel a macska! - dohogott a király, és rohant az első kapushoz.

- Nem futott erre valaki?

- De igen, Négy hete.

A király felbosszankodva loholt a második kapushoz.

- Mond, járt erre Valaki?

- Igen, itt járt Valaki, és az első kapuhoz szaladt.

- Na végre egy értelmes felelet!- örült meg a király. Az első  kapust a földön találta.

- Járt erre Valaki?

- Nem járt felséges királyom.

- És miért fekszel itt a földön?

- Azért, mert a Pálinka ledöntött a lábamról.

Mérgelődött a király, elagyabugyálta a kapust, majd visszament a palotába. Ott mindenkit meghallgatott, és rájött, hogy a királyfi volt borbélynak öltözve. Hamar üzent is érte, hogy jöjjön, vigye el a királylányt, mert félt, hogy legközelebb még nagyobb gúnyt űz belőlük. No, hiszen nem kellett annak kétszer üzenni, még aznap megérkezett, és megtartották a lagzit.


 

A gulyás lánya


Volt egyszer egy királyfi, aki elment világot látni, feleséget keresni. Neki ugyan nem számított, hogy szegény lány vagy gazdag lány, vagy akár királylány...Egy faluban talált egy takaros lányt. Kérdezi tőle:

- Te ki lánya vagy?

- Én a gulyásé.

- Jóravaló lánynak látszol, szívesen elvennélek! Csak egy feltételem van! Minden az én akaratom szerint kell, hogy legyen!

Egy darabig szépen, békességben éltek. De egyszer a faluból elment egy ember panaszra a királyhoz. Előadta, hogy ő bizony a vásárra két lóval ment, a szomszédja meg két ökörrel. A csikója hozzászegődött a szomszéd ökréhez. A szomszéd azt állítja, hogy a csikó az övé, mert az ő ökre mellé szegődött. Kéri a királyt, tegyen köztük igazságot. A királykisasszony hallgatta, hogy férje miként ítélkezik:

- Ha a csikó az ökör után ment, hát legyen!

Mikor a király kivonult a teremből, odalépett a királyné a szegény emberhez:

- Nem jól ítélkezett az én uram. Igaz megtiltotta, hogy az ő döntéseibe beleszóljak, de ezt a dolgot már nem hagyhatom annyiban. Hallod-e, te szegény ember, eredj ki az erdőbe, vigyél egy hálót, borítsd rá a tőkére! Az uram ott fog vadászni. Ha megkérdezi, mit csinálsz, mond, hogy halászol. Így is történt.Kérdi a király nevetve:

- Mit csinálsz te szegény ember?

- Halászok!- feleli.

- Hát a fatuskónak mióta van hala?

- Amióta az ökörnek csikója.

A király nyomban kitalálta, hogy ez az eszes válasz a feleségétől származik. Kérdi otthon az asszonyt:

- Ugye, te adtad a szegény embernek ezt a tanácsot? Beleártottad magad az én dolgomba, eredj haza apádhoz!

- Jól van, de engedd meg édes uram, hogy utoljára még együtt ebédeljünk, és hogy elvihessem a palotából azt, ami nekem a legkedvesebb!

- Kérésedet teljesítem!-  szólt a király fagyosan.

A királyné álomport szórt a király ételébe, s ahogy a király elaludt, a szolgákkal betetette a hintóba, és hajtott egyenesen a gulyás kunyhójáig.

Másnap reggel felébredt a király, kérdi a feleségét:

- Hát, hogy kerültem én ide?

- Én hoztalak el.

- Miért?

- Azt mondtad, hogy ami nekem a legkedvesebb, hozzam el. Nekem te vagy az, ezért elhoztalak.

A király megbocsátott az asszonyának, és ma is élnek, ha meg nem haltak.


(Népmese)

Gárdonyi Géza: A mindentudó kalap


Volt nagyapának egy sima szőrű, magas tetejű fekete kalapja. Sokszor meséltek arról. Azt mondták, hogy aki azt a kalapot fejére teszi, mindent tud. Lám nagyapó is milyen okos, mindenhez ért: tud olvasni az újságból, szépen szóló fűzfa sípot farag, malmot csinál a papírosból, sőt azt is meg tudja mondani, hogy hányat mutat az óra. És mindez a sok tudomány tudjátok-e, hol van? A nagy fekete kalapban.

Sokszor szerette volna a fejére tenni Pista ezt a mindentudó kalapot, de sohasem adták oda. Azt mondták neki, hogy még nem tud eléggé vigyázni a drága kalapra, majd ha nagyobb lesz! Pista csudálkozva nézte a nagy fekete kalapot. Néha megesett, hogy a saját fejére álmodta, és ilyenkor annyi mindent tudott, hogy maga is bámult rajta: házat, hajót épített könnyűszerrel, meg tudott számlálni egy zsák diót, sőt egyszer repülni is tudott a kalappal, mint a madarak. Egy délután a díványon aludt nagyapó. Olyan mélyen aludt, hogy arra sem ébredt föl, mikor Pista kinyitotta az ajtót. A mindentudó kalap is az asztalon feketéllett, s egy széken ott voltak nagyapó felsőruhái is.

Pistának a szeme szikrázott örömében. Lábujjhegyen osont a kis asztalhoz, és a fejére nyomta a mindentudó kalapot. A kalap nagy volt. Az egész feje beleszaladt, legelőször is azt tapasztalta, hogy sötétség van a kalapban, és hogy ha a kalap mindent tud is, azt az egyet nem tudja, hogyan kell Pista fülén megállni. Végre a tarkójára támasztotta a kalapot, és így az arca szabad lett.

- No, lássuk hát, mit tudtok? - kérdezte Pista. Fölvett egy újságot, és olvasni próbált, de nem tudott arról egyebet olvasni, mint amit maga kigondolt.

- Bizonyosan rossz az újság - szólt a gyerek  -, nem jól van szerkesztve. Megpróbálta a kártyákat: tud-e belőle magas tornyot építeni? Az nem sikerült.

- Rossz kártyák - szólt bosszankodva -, nagyapó sokszor mondta úgy kártyázás után, hogy rossz kártyák is vannak a világon. Próbáljunk hát repülni. Megfogta a kezével a kalap szélét, s a két lábát emelgette. Persze nem tudott repülni egy eresznyit sem. Pista ekkor gondolkodóba esett: hol lehet a hiba?

- Most már látom - úgymond - , hogy a kalap egymagában nem elég, bizonyosan a többi ruha is kell, hogy mindent tudjon az ember. Lassan, óvatosan magára vette a nagyapó kabátját, azután felhúzta a cipőjét, és hogy a siker teljes legyen, a görbe végű botot is a kezébe vette.

- No, hát most legelőször is repüljünk, mint a ludak. Hogy bámul majd a nagyapó, ha fölötte fogok röpködni! Nekiszaladt a repülésnek, mint a ludak, de ekkor jött csak a váratlan helyzet. Ahogy felrepülhetett volna, megbotlott  a nagy cipőkben, és úgy elvágódott, hogy még a tenyerét is odacsapta a padlóhoz. A kalap ropogva gurult el a szobában. A bot nagyot csattant a padlón, és a cipők  is leestek a lábáról. Nagyapó fölébredt.

- Mit csinálsz Pistike?- kérdezte a hason fekvő kis polgártól.

- Mindent akarok tudni - felelte síró hangon.

- Hogyan akarsz te mindent tudni?

- Hát a mindentudó kalappal.

- Jaj, kis barátom - szólt nevetve  a nagyapó -, a kalap csak akkor mindentudó, mikor az én fejemen van.

A sündisznó meg a nyúl


Egyszer egy szép nyári reggel összetalálkozott a mezőn a nyúl a sündisznóval. Látta a nyúl, hogy a sündisznó lábai milyen kicsik és görbék, s ezért csúfolódni kezdett vele:

- Sündisznó koma, hogy tudsz te azokkal a görbe lábakkal járni? Én félnék velük megindulni, mert ezekkel futni nem lehet, csak bukdácsolni.

Azt mondja a sündisznó:

- Én ezekkel a kicsi, görbe lábakkal jobban tudok szaladni, mint te azokkal a hosszúkkal.

- Azt már nem hiszem! - nevetett a nyúl.

- No, ha nem hiszed - szólt a sündisznó -, fogadjunk, és fussunk versenyt!

Kapott a nyúl az alkalmon, mert bízott a saját lábaiban. Nagy fogadást kötöttek, s azt kérdezte a nyúl:

- Mikor fussunk?

- Én előbb hazamegyek húst enni, hogy jól tudjak futni. Te biztosan nem vagy már éhes, hisz itt a mezőn legeltél annyi füvet, hogy a verseny végéig elég lesz. A legjobban tennéd, ha lepihennél.

- Mikor lesz hát a versenyfutás?

- Holnap reggel ilyenkor gyere ide! Majd ott, azon a hosszában felszántott földön futunk! - mutatott a távolba a sün. Otthon elmondta a feleségének, hogy milyen fogadást kötött a nyúllal.

- Te szamár! - kiáltott rá a felesége. - Nem tudod, hogy ő gyorsabb lábú, mint mi?

Elkezdi a sündisznó:

- Ne veszekedj asszony! Azért jöttem haza, hogy hívjalak téged is. Tréfáljuk meg a nyulat! Holnap velem jössz, s én majd megmutatom, hogy mi lesz a dolgod!

Másnap reggel kimentek a szántóföld egyik végébe, s a sündisznó így oktatta a feleségét:

- Lapulj meg itt, ebben a barázdában! Én átmegyek a föld másik végébe, onnan futunk majd errefelé a nyúllal. Amikor a nyúl már közeledik, de még nem ért ide, akkor ugorj fel az árokból, és kiáltsd azt, hogy te már itt vagy. Mi olyan egyformák vagyunk, hogy a nyúl nem tud minket megkülönböztetni, azt fogja hinni, hogy én értem hamarabb célba, s így megnyerem a fogadást!

Lehúzódott a sündisznó felesége a keskeny mélyedésbe,s a sündisznó elment a nyúlhoz a föld másik végébe. Kezet fogtak, egymás mellé állottak, és a sündisznó hármat számolt:

- Egy, kettő, három!-s kezdődött a versenyfutás.

A sündisznó pár lépés után megállt, visszafordult, és meglapult a barázdában. Bezzeg futott a nyúl, ahogy csak bírt, de mikor a föld másik vége felé közeledett, a sündisznó felesége felugrott az árokból, és elrikkantotta magát:

- Én már itt vagyok!

Csodálkozott a nyúl, és erősen bosszankodott.

- Ez nem volt jó! Fussunk visszafelé is versenyt!

- Nem bánom - mondta a sündisznó felesége.

Egymás mellé állottak, hármat számoltak, és nekiiramodtak. A sündisznó felesége néhány lépés után visszafordult, és újra lehasalt az árokba. A nyúl iszkolt, mint még soha életében, de amikor a föld vége felé közeledett, a sündisznó felállt a barázdából, és ezt kiáltotta:

- Én már itt vagyok!

Még jobban haragudott a nyúl.

- Ez sem volt jó! Fussunk még egyet!

- Nem bánom - mondta a sündisznó.

De a nyúl megint csak másodikként ért célba. A fáradságtól -  no meg a bosszúságtól - a lábai reszkettek, orrára bukott, vagy hármat hempergett, és úgy elterült, hogy még szólni sem tudott.

A sündisznó meg a felesége jót kacagott, mert a nyulat sikerült megtréfálniuk, és a fogadást is megnyerték. Hazamentek, nagyot ettek - ittak, mulattak, s még máig is élnek, ha meg nem haltak.


(Népmese)


 Benedek Elek: Veréb Jankó almát lop


- Hopp! Nincs itthon a gazda! - ujjongott Veréb Jankó a gyümölcsöskert sövénye mögött. Egykettőre átmászott a sövényen, lehúzta a csizmáját, s mint a macska, oly hirtelen felmászott az almafára. Hiszen a gazda nem volt hon, de hon volt ám a Bodri, s szörnyű ugatással rohant az almafa irányába.
Uccu! Leugrott a fáról Jankó, felkapta a csizmáját s esze nélkül szaladt, mint a szél. Szerencsésen eljutott a kert másik végébe, ahol nem volt sövény, csupán egy épülőfélben levő kőkerítés.  A kőkerítésen volt egy rozoga hordó.
- Meg vagyok mentve! - kiáltott fel Jankó, s egy pillanat alatt a hordó tetején termett. Ideje volt, mert abban a pillanatban ért oda Bodri is. De Jankó most már fütyült rá. Nemcsak fütyült, de még jól oldalba is rúgta Bodrit. De Bodri sem esett a feje lágyára. Szörnyű méregbe gurult, s a Jankó lábáról egykapásra lerántotta a csizmát. Aztán - zsupsz! - betört Jankó alatt a hordó feneke.
Jankó belesuppant a hordóba, a hordó megbillent, lefordult és... Igen meredek hegyoldal volt a kőkerítés mellett, a kerítés tövében egy óriási sütőtök, a hordó pont a tökre esett, de úgy ráesett, hogy kilikadt a hordó feneke. Jankó fejjel a tökre zuhant, a tök kilikadt, s bezzeg, hogy Jankó feje beszorult a tökbe. Hányszor mondták neki. ,,Te tökfejű!" Most csakugyan az volt. Lába a hordóban, feje a tökben, így gurult le a hegyoldalon Jankó. Bodri utána. Valóságos porfelhő kerekedett fölötte, mögötte, körülötte - jaj, jaj, vége a világnak! Bizony, én is a Jankó helyében ezt kiáltom:
- Vége a világnak! Vége! Vége!
Lent a meredek hegyoldal lábján patak csörgedezett, éppen vizet merített Kató néne. Háttal a hegynek hajlott a vízbe, mit sem látott, mit sem sejtett, a hordó meg gurult, gurult, aztán egyszerre csak megakadt. Meg ám! Volt a patak partján két hegyes karó. Bezzeg hogy a hordó erre esett.
- Ó, Jesszus Mária, Szent József! - sikoltozott Kató néne, amikor meglátta a két karó hegyén a hordót, hordó tetején a tököt, a két kalimpáló kart - ez bizonyosan az eleven ördög. Futott esze nélkül a patak partjára. Ott dolgozott Bagó András meg a párja. - Jaj, jaj, szaladjunk, itt az eleven ördög!
Csakugyan jött az eleven ördög, falábon, ha nem is lóháton. Tök a feje, abból két apró szem csillog ki. Még karja is van. Ember? Ördög? Mi ez? Bagó uram térdre roskadt, imádkozott: - Uram, ne vigy a kisértésbe!
- Ugyan, keljen fel kend! - ripakodott rá Bagóné. - Hisz ez a Veréb Jankó, a híres almatolvaj!
Egykettőre kihúzták a hordóból, azután a tökből, s alaposan elnadrágolták.
Így volt, vége volt, igaz volt.